ESEMÉNYNAPTÁR

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

A MOCORGÓ Közhasznú Kulturális , Szabadidő és Sportegyesület 2011-ben alakult.

A közhasznú társadalmi szervezet  nyilvántartási száma: 200403

A társadalmi szervezet székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth u. 1.

A szervezet képviselője: Molnár Csaba

Alapító tagok létszáma 14 fő dolgozó

Belépő tagok létszáma 17 fő ellátott

 

Az Egyesület célja

·         az Egyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése,

·         tagjainak társadalmi összefogása, érdekeinek védelme, képviselete, továbbá kulturális,

szociális, sport és egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek támogatása, önsegélyezése,

·         tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,

·         versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása,

·         a belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása,

·         értelmi fogyatékosok szervezetei által rendezett kulturális és sport rendezvényeken részvétel biztosítása,

·         a fogyatékossággal élők közérzetének, ellátásuk színvonalának javítása.

 

Az ellátottak részt vesznek a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében asztalitenisz, a kispályás foci, a kerékpározás, torna és a kosárlabda versenyeken. Ezek a rendezvények, versenyek, táborok nagyon népszerűek. Elősegítik az értelmileg sérült felnőttek szabadidős tevékenységének hasznos eltöltését. A sport a személyiségfejlődés hatékony eszköze, életük ezáltal tartalmasabb lesz. A sportolás iránti igény összekapcsolja az embereket, fontos integrációs tényező.

 

Az alapítványt bármely belföldi vagy külföldi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befizetéssel vagy egyéb módon támogathat.

Az egyik fő támogatási forrásunk az adók egy százalékából felajánlott összegek.

 

Kérem, támogassa Ön is alapítványunkat befizetett adója 1 %-val.

Számlaszámunk:10404728-50526667-67571003

Adószáma:18285329-1-18

 

 

 

 

 

A Vas Megyei Szakosított Otthon Csákánydoroszlói Telephelyének jogelőd intézménye az Értelmi Fogyatékosok Otthona lakóinak támogatására 2004 óta "Fogyatékosok Otthonáért Csákánydoroszló" névvel alapítvány működik.

Az Alapítvány céljai: az otthonban élők egészségügyi ellátásának korszerűsítése, életkörülményeinek javítása, művelődési-, kulturális- és sport lehetőségek bővítésének anyagi támogatása, kulturális-, szakmai vetélkedők és versenyek díjazása, tapasztalatcserék más szociális intézmények megismerésének  biztosításával, a dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása.

Az alapítványt bármely belföldi vagy külföldi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befizetéssel vagy egyéb módon támogathat. 

Az egyik fő támogatási forrásunk az adók egy százalékából felajánlott összegek.

Kérem, támogassa Ön is alapítványunkat befizetett adója 1 % - val.

Számlaszámunk:

72100275-11039165

(Savaria Takarékszövetkezet) 

Adószám: 18895090-1-18

Alapítványunk nyitott, minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat hozzá, ha  céljai megvalósítását támogatni kívánja és azzal egyetért. Az alapítvány pénzeszközeivel, a céljainkkal összhangban gazdálkodunk. A vagyon felhasználásáról a Kuratórium gondosan, körültekintően eljárva dönt.

 

 

CSÁKÁNYDOROSZLÓI INTÉZMÉNYI SPORTEGYESÜLET

CSÁKÁNYDOROSZLÓI SE

székhelye:  9919 Csákánydoroszló, Várkert u. 3.

 

Az egyesület célja, tevékenysége: 

Az egyesület elsődleges céljának tekinti az intézmény dolgozóinak és lakóinak egészséges életmódra történő nevelését, rendszeres sportolási lehetőség biztosítását, a kulturált testedzés feltételeinek megteremtését és a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségeinek megteremtését. Az egyesület tagjai szorgalmazzák a hasonló céllal létrejött és hasonló tevékenységet folytató egyesületek együttműködését.

         Az egyesület tevékenysége: Sporttevékenységek szervezése

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

Tevékenysége a tagdíjakból és pályázatokon befolyt források felhasználásával, az intézményi lakók és dolgozók sport rendezvényeken való részt vétel esetén a nevezési díjak, sporteszközök, sportruházat támogatására terjed ki.